schneeschuhtour

schneeschutour, seebergsee, 12. Dezember 2021

schneeschuhtour, hohgant-west, 14. Februar 2021

schneeschuhtour, mäniggrund seebergsee, 24. januar 2021

schneeschuhtour, losenegg, hohnegg, bödeli, 17, januar 2021